HABER

Danimarka’daki Yaşlı Türklerin yaşamı kitap oldu

Danimarka’da Universitetsforlag Yayınevi tarafından yayınlanan “Yaşlı Türkler-Günlük Yaşamları ve koşulları” adlı kitap, bundan 40-45 yıl önce gelmiş birinci kuşak Türkiyeli göçmenlerin yaşam zorluklarını anlatıyor. 

Ældre fra Tyrkiet- hverdagsliv og vilkår: Yaşlı Türkler-Günlük Yaşamları ve koşulları. Yazarlar: Sosyal Araştırmalar Enstitüsü araştırmacıları Anika Riversage ve Vibeke Jakobsen. Röportajları gerçekleştiren Fatma Küçükyıldız. Roskilde Universitetsforlag Yayınevi. 265 sayfa. 233,95 kr. Yayın tarihi: 29.04.2016

Bundan 40 – 45 yıl kadar önce 1960’lı yıllarda bir çok Türk erkeği çalışmak ve para kazanmak için Danimarka’ya geldi. Bugün bu insanlar ve daha sonradan getirmiş oldukları eşleri artık emekliliğe ayrıldı.

Türkiye’den gelerek Danimarka’ya yerleşmiş 39 yaşlı erkek ve kadın ile yapılan röportajlara dayanılarak hazırlanmış olan Yaşlı Türkler-Günlük Yaşamları ve koşulları adlı bu bilimsel kitap, bu insanların yaşlanmış kimseler olarak Danimarka’daki yaşamlarını, yaşam koşullarını anlatıyor. Bu anlatım, istatistik bilgiler de kullanılarak Danimarkalı yaşlıların yaşam koşullarıyla karşılaştırılarak sunuluyor.

Roskilde Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu bu bilimsel araştırmalar Yaşlı göçmenler’in Danimarka’daki yaşamlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak nitelikte.

Raporun içeriği kısaca şöyle:

Danimarka’ da yaşayan bu yaşlı insanların yaşamlarının ortak iki noktası bulunuyor: Birincisi bu insanların arkalarında uzun bir yaşam hikayeleri var. İkincisi de bu uzun yaşam hikayesinin bir bölümü Türkiye’de diğer daha uzun bir bölümü de Danimarka’da geçmiş. Yaşamlarının çok daha uzun bir dönemi Danimarka’da geçmiş olmasına rağmen bu insanlar Türkiye ile bağlarını güçlü bir şekilde korumuşlar.

Yaşlı göçmenler günlük yaşamlarında sık sık zorluklarla karşı karşıya. Sağlık sorunlarıyla, dar bir ekonomiyle geçinme zorlukları içinde. İstatistik rakamlara bakılırsa, 65 – 74 yaşları arasındaki Türkiye’den gelmiş olanların %29’u Danimarka’daki fakirlik ölçeğine göre “FAKİR” olarak tanımlanyor. Bu oran Danimarkalılar için %1.  Dil konusundaki yetersizlikler de bunların üstüne eklenince içinde yaşamakta olduğu toplumla ilişkileri  iyice zorlaşıyor. Kısacası; yaşlıysanız, dili rahatça konuşamıyorsanız, paranız azsa  ve sağlık sorunları da varsa, doğal olarak günlük yaşamınız da buna göre olur, deniyor raporda.

Genç yaşlarda Danimarka’ya gelmiş olan ve bugün artık emeklilik yaşlarında olanların bir kısmı artık Türkiye’ye dönmek istiyor. Ancak, bu çok zor. Çoluk çocuk, torunlar, bir dizi sosyal ve sağlık hizmetler v.b. gibi nedenler  bu insanların Danimarka’yı bırakıp Türkiye’ye dönme düşlerini kırıyor.

Danimarka’da yaşamlarını sürdürmekte olan yaşlı Türklerle ilgili bu bilimsel kitap, daha doğrusu 3 yıllık bir çalışma sonucu gerçekleştirilmiş bu rapor, bu insanların Danimarka toplumu içindeki yaşamlarını çok boyutlu olarak irdelediği için, bu alanda çalışma yapanlar, siyasiler, öğretmenler için çok yararlı olabilecek nitelikte bir kaynak.

by
Exit mobile version