HABER

Corona virüs, erkeklerde ereksiyon (sertleşme) bozukluğu riskini 6 kat artırıyor

Bilim insanları corona virüsün, erkeklerde ereksiyon (sertleşme) bozukluğunun başlamasını tetiklediği ve daha şiddetli formlara ilerlemesi için ağırlaştırıcı bir faktör olabileceği konusunda uyardı.

Gerçek yaşam ortamında genç erkeklerde ereksiyon bozukluğu ve Covid-19 arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmanın verilerine göre, Covid-19 erektil disfonksiyon (ED) geliştirme riskini yaklaşık altı kat artırıyor. Çalışma aynı zamanda, ereksiyon bozukluğu yaşayan erkeklerin Covid-19’a yakalanma olasılığının beş kattan fazla olduğunu ortaya koydu.

İtalya’da yapılan yeni bir çalışmaya göre corona virüse yakalanan erkeklerin ereksiyon bozukluğu yaşama riski altı kat artıyor. Aynı şekilde Covid-19 geçiren erkeklerin de erektil disfonksiyon (ED) riski 5,66 oranında yükseliyor. Bu rakamlar, diğer faktörler dikkate alındıktan sonra bile aynı kaldı.

İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan Roma Tor Vergata Üniversitesi endokrinoloji ve tıbbi seksoloji profesörü  Emmanuele A. Jannini tarafından yürütülen çalışmanın bulguları Andrology adlı tıbbi dergide yayınlandı.

Jannini, ED’nin Covid- 19’un hem kısa hem de uzun vadeli bir komplikasyonu olabileceğini belirterek, cinsel performanslarını riske atmak istemiyorlarsa  erkeklerin corona virüs aşısı yaptırmalarının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Janini, ileri yaş, diyabet, yüksek vücut kitle indeksi (BMI) ve sigara içmenin de Covid-19’a yakalanma riskini artırdığına dikkat çekti.

“Bunlar ereksiyon bozukluğu için genel risk faktörleridir. Çalışmamızın sonuçları ereksiyon bozukluğu ve Covid-19’u birbirine bağlayan patofizyolojik mekanizmalarla uyumludur. Temel olarak enfeksiyon bozukluğu ve Covid-19 birbirini çift taraflı olarak tetikliyor” dedi.

Diğer taraftan Jannini, “Covid-19 sonrası erkeklerde penisi etkileyen bir tür damar hastalığına ilişkin biyobelirteç bulmak istiyoruz, çünkü enfeksiyondan sonra uzun bir süre birlikte var olan çeşitli doku bozukluklarına rastlıyoruz. Bir hastaya Covid-19’dan sertleşme sorunu yaşayıp yaşamadığını sormak sistemik bir sağlık ölçütü sağlayabilir” açıklamasını yaptı.

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde androloji (erkeklerin cinsel sağlığı, erkek kısırlığı, mikropenis ve bununla ilgili tüm anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel araştırmaları inceleyen tıp dalı) profesörü olan Allan Pacey, araştırmayı memnuniyetle karşılayarak, “Bu iyi yürütülmüş bir çalışma gibi görünüyor. Erkeklerin önemli bir Covid-19 enfeksiyonu kapma şansını artıran bazı hormonsal etkiler, bağımsız olarak enfeksiyon bozukluğu riskini de  arttırmış olabilir. Yazarlar, Covid-19’un erektil işlevi doğrudan etkileyebileceği makul bir mekanizma sunuyor. Ayrıca, bulguları  erkeklerin maske takması, sosyal mesafeye uyması ve kendilerine teklif edildiğinde aşı yaptırmaları için iyi bir neden olduğunu savunuyorum” dedi.

Önceki araştırmalar, asemptomatik Covid-19’un kardiyovasküler (dolaşım sistemi) sistemdeki küçük kan damarlarında tespit edilmemiş uzun süreli problemlerle ilişkili olabileceğini öne sürmüştü.

Jannini, “Gerçekten de Covid-19, bir damar hastalığıdır. Erektil disfonksiyon genellikle endotelyal disfonksiyonun ayırt edici bir özelliği olarak kabul edildi ve bu nedenle, ED ile Covid-19 arasında potansiyel bir ilişki olduğu varsayıldı ve bu çalışmadaki araştırmayı destekledi” dedi.

Bununla birlikte, çalışma, ereksiyon bozukluğunun genellikle erken yaşta kardiyovasküler olaylara neden olan genel sağlık durumunun bozulmasının klinik bir belirteci olarak kabul edildiği gerçeğine dayanıyor.

Çalışmada kullanılan veriler, 7 Nisan – 4 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında İtalya’da gerçekleştirilen Sex @ COVID çevrimiçi anketinden alındı. Ankete 18 yaş ve üzeri 6 bin 821 katılımcı dahil edildi (4 bin 177 kadın; 2 bin 644 erkek; ortalama yaş, 32.83 ± 11.24 yıl).

Katılımcılardan, cinsel açıdan aktif 985 erkek belirlendi. Araştırmacılar, ayrıca  tecrit ve sosyal mesafenin katılımcıların intrapsişik, ilişkisel ve cinsel sağlıkları üzerindeki etkilerini hesaba kattı.

Sonuçlar, ereksiyon bozukluğu oranının, Covid-19 öyküsü bildiren erkekler arasında, eşleşen bir Covid-negatif popülasyona kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi (yüzde 28’e karşı yüzde 9,33).

Psikolojik durum, yaş ve vücut kitle indeksi gibi ereksiyon bozukluğu gelişimi üzerinde etkisi olduğu düşünülen değişkenler için ayarlama yapıldıktan sonra, Covid-19 geçirdikten sonra ereksiyon bozukluğu geliştirme olasılık oranı yüzde 5,66 idi.

Benzer şekilde, ereksiyon bozukluğuna sahip erkeklerin Covid-19 sahip olma olasılığının yüzde 5,27 daha fazla olduğu görüldü.

Son olarak, çalışmanın yazarları ereksiyon bozukluğunun ani başlangıcı veya kötüleşmesi yaşayan kişilerin de önlem olarak karantinaya almayı veya Covid-19 için test edilmeyi düşünebileceğini belirtiyorlar. Uzmanlar corona virüsün, erektil bozukluğun başlaması için potansiyel bir tetikleyici olarak hareket edebileceği veya daha şiddetli formlara ilerlemesi için ağırlaştırıcı bir faktör olabileceği konusunda uyardı.

by
Exit mobile version