HABER

TÜRKİYE – Nereden Nereye

Yine Türkiye ile ilgili yeni bir kitap: ”TÜRKİYE – Nereden Nereye”. Türkiye’deki durum ana hatlarıyla irdeleniyor.

Derleyenler Kopenhag Üniversitesi Saxo Enstitüsüne bağlı Atina’daki Danimarka Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Mogens Pelt ve Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsünde Dış Politika ve Diplomasi Araştırmaları lideri Prof. Dr. Cecilie Felicia Banke. Orbis Yayınevi yayını. 277 sayfa. Normal fiyatı 319,20 kr. Yayın tarihi 09. 04. 2021.

TÜRKİYE, – Nereden Nereye adlı bu kitap, Türkiye konularında uzman 10 gazeteci, akademisyen ve bilimcinin katkılarıyla hazırlanmış. Önce bu kitabı derleyenlerin yanısıra kitaba katkıda diğer yazarları bulunanları tanıtalım;

– Uluslarası Çalışmalar Enstitüsünde fikirler tarihi ve araştırmacısı Lars Erlev Andersen. Araştırma uzmanlık alanı, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri politikalarının yanısıra Orta Doğu plolitikaları.
– Roskilde Üniversitesi`nde ve Kopenhag Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsünde tarihçi Mathias Findalen Bickerseth.
– Yakın Doğu dinleri uzmanı Teolog Pernille Carsten. Ayrıca bu kitabı yayımlayan Orbis Yayınevinin de lideri.
– Gazeteci-yazar, Türkiye ve Orta Doğu konularında derin bilgi sahibi, daha önce bu gazetede sözünü etmiş olduğumuz; Med Gud i Hælene (Gyldendal), Bölen Türkiye (Det Tyrkiet Der Splitter- Hans Reitzel Yayınevi) ve Tanrının Hediyesi-Erdoğan’ın Türkiyesi (Gyldendal) kitaplarının da yazarı Lasse Ellegaard.
– Kopenhag Üniversitesinde Sanat ve Kültür Bilimleri bölümünde dersler vermiş tiyatro araştırmacı Dr. Bent Holm.
– Türkiye’de siyaset kültürü alanında uzun yıllar araştırmalar yapmış olan Daniella Kuzmanoviç.
– Savunma Akademisi (Forsvarsakademiet) Strateji Enstitüsü Diaspora Kürtleri Çalışmaları bölümünde Dr. Anne Sofie Schøtt.

Kitabın önsözünden kısa alıntılar; ”Türkiye uluslarası planda, bu arada Danimarka’da son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken bir ülke. Bu çerçevede ülkenin tartışmasız lideri Recep Tayyip Erdoğan (RTE) bu dikkatlerin odak noktası. RTE’nin siyasi uygulamaları ülkenin yönetim şekli, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkileri konularında tartışmalara yol açtı. Yine aynı şekilde ülkenin Kuzey Suriye’deki harekatları (kitapta “işgalleri” deniliyor) Suriye’deki Kürt gurubu YPG ve PYD’ye karşı savaşı büyük tepkilere yol açtı. Bunların yanısıra Türkiye’nin bölünmüş Libya savaşındaki rolü, Azerbaycan huzursuzluğu, Doğu Akdeniz’de giderek artan Yunanistan ve Fransa ile olan gerginlikleri, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile mülteciler konusundaki 2016 anlaşmasının tutup tutmayacağı konusunda Avrupa’nın kaygıları gibi büyük konular var.”

“İşte, TÜRKİYE – Nereden Nereye adlı bu kitap sözü edilen bu konulara bir boyut vermeye ve genel bir çerçeve verme çalışıyor:

RTE’nin Türkiye’sinin devlet politka geleneği ve siyasi kültürü nedir? Türkiye “tek adam” yönetiminde bir İslam ülkesi yolunda mı? Türkiye’nin Suriye politikasının yol açtığı batı ile ilişkilerindeki gerginlikler uzun dönemde ne anlama gelebilir? gibi ve daha bir çok soruyu yanıtlamaya çalışıyor.”

Sonuçta, kitabın adı TÜRKİYE – Nereden Nereye, yani ‘Türkiye nereden geliyor nereye gidiyor’ bağlamında önemli bir anlam taşıyor.

Kitapta bu sorulara yanıt aranırken Türkiye’nin öz geçmişine de kısa bir şekilde de olsa değiniliyor ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarına kadar geri gidiliyor. Kitabın, Danimarka’da yaşayan Türkiye’den ayrılıp Danimarka’ya yerleşmeyi seçmiş insanlarını çok yakından ilgilendirecek “Türk” imajı oldukça ayrıntılı bir şekilde irdeleniyor. Burada şunu önemle vurgulamak gerekiyor: Zaman zaman olumlu, çoğu kez de olumsuz olan bu imaj geçmişte nasıldı? Ne gibi olaylar “Türk” imajının oluşmasında rol oynadı? Bu çerçeve’de Osmanlılar döneminde kullanılan “Türk” sözcüğü bugünkü anlamından, içeriğinden çok daha farklıydı. Osmanlı döneminde “Türk” sözcüğü “müslüman” anlamında kullanılıyordu.

Kitap 3 ana bölümde sunuluyor:
1. Bölüm; (Türkiye) NEREDEN geliyor. Bu bölümde Türkiye’deki anayasal durumu, kısa bir tarihi, dönüm noktları ve mücadeleler, RTE’inin parlak başlangıcı ve ardından gelen aşağıya düşüşü, dış politikaları ve güvenlik politikaları, ayrı ayrı başlıklarda irdeleniyor. Bu arada HİTİT medeniyetinin de bugünün Türkiyesi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Örneğin Ankara’nın sembolü Hitit Güneşi ( ).

2. Bölüm; (Türkiye) NEREYE gidiyor. Bu bölümde, insan hakları, AKP reformları, güç mücadeleleri ve komplolar, Kürt sorunu, Orta Doğu’da anti-Türk ittifakları gibi konular ele alınıyor.

3. Bölüm, ki belki de biz Danimarka’da yaşayan Türkiye’den gelmiş olanlar için en önemli bölüm; DANİMARKALI-TÜRK ilişkilerinin bir analizi. Bu çerçevede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde politikadan çok ekonomik ilişkilerin rol oynadığı vurgulanıyor. Aynı şekilde Danimarka iş çevrelerinin de Türkiye ile ilişkilerin ticaretin önemi açısından devam etmesi gerektiği görüşünde olduklarının altı çiziliyor. Buna rağmen son zamanlarda Türkiye üzerinde siyasi baskıların Avrupa Birliği paralelinde arttmakta olduğuna da işaret ediliyor.

by
Exit mobile version