HABER

Türkler sedikalarda daha aktif

Çoğunluğunu Türkiye kökenli göçmenlerin oluşturduğu Avrupa Birliği dışından gelen göçmenler, Doğu Avrupalı göçmenlere oranla çalışma yaşamında daha örgütlü ve sendikal faaliyetlerde daha aktif.

Aralarında Türkiye kökenli göçmenlerin de bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışından gelen göçmenler, Doğu Avrupa’dan gelen göçmenlere oranla çalışma yaşamında daha örgütlü ve sendikal faaliyetlerde daha aktif yeralıyorlar.

Danimarka Genel İş Sendikası 3F’de sendika sözcülüğü gibi çalışma yaşamında aktif faaliyetlerde bulunan göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sendikacılar, Türk kökenli bir göçmenin Litvanya’dan gelen göçmene nazaran daha uyumlu olduğunu ve çalışma yaşamının bir çok alanında daha aktif yeraldığını belirtiyorlar.

Haftalık Ugebrevet A4 dergisinde yeralan habere göre, işyerlerinde sendika sözcülüğü gibi aktif faaliyet gösteren AB dışından gelen göçmen oranı son üç yılda yüzde 70 arttı.

Roskilde Üniversitesi’nde İş piyasası üzerine araştırma yapan araştırmacı Anders Ejrnaes de, 3F sendikası sözcülerinin yarısına yakınını Avrupa dışından gelen göçmenlerin oluşturduğunu dile getiriyor.

AB dışından gelen göçmenlerin daha uyumlu olduğu yönündeki sonucun kendisini şaşırtmadığını ifade eden araştırmacı Anders Ejrnaes, ”Danimarka iş piyasasına en iyi uyum sağlayan grubun Avrupa dışından gelen göçmenlerin olması tabii ki çok normal, çünkü Doğu Avrupalı göçmenler düşük ücretle çalışıyorlar ve diğer gruba yönelik bir tehdittir bu. Göçmenlerin sendikal alanda aktif olmalarının en önemli nedeni de budur” diyor.

Araştırmacı Anders Ejrnaes,  göçmenlerin sendikal alanda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, ”Ne kadar çok göçmen bilinçlenirse, Danimarka’da o kadar az etnik proletarya (İşçi sınıfı) oluşmasının önüne geçilir” diyor.

Doğu Avrupalılar İş piyasasında tehdit oluşturuyor 

3F sendikasının uyumdan sorumlu sekreteri Sören Heisel’in de göçmenlerin çalışma yaşamında aktif olmalarını anladığını belirtiyor ve, ”Örneğin bir Türk ya da Vietnamlı bir göçmen, söz konusu ücretler olduğu zaman Polonyalı, Romanyalı ya da Litvanyalı bir göçmen tarafından kendisini baskı altında altında görüyor. Onlar gibi düşük ücretle çalışmak istemiyor. Biz de sendika olarak herzaman onların yanındayız ve onlara yardıma hazırız” diyor.

Sören Heisel, ”Sendikamıza Polonyalılar da üye olmaya başladılar. Sendikalara fazla sıcak bakmıyorlardı başlangıçta. Danimarka’daki haklarını, sendikal güvencelerini pek bilmiyorlar. Sendikayı Polonya’daki gibi işverenin ya da devletin bir kolu sanıyorlardı. Ama sendikaların burada farklı olduğunun farkına varmaya başladılar” diye ekliyor.

Edinilen bilgilere göre, Danimarka’da 3F sendikası üyesi Doğu Avrupalı göçmen oranı toplam yüzde 1,6.

Göçmen kökenli sendika temsilciliğinde artış

Batı Avrupa dışından gelen göçmenler arasında işyerlerindeki 3F sendika temsilciği oranının 2010-2013 yılları arası yüzde 70 arttığını ifade eden Sören Heisel, bu oranın Danimarkalı sendika temsilcilerine oranla hala çok düşük olmasına rağmen olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Heisel, 3F sendikasının son yıllarda göçmen kökenli sendika temsilcisi sayısını artırmak için düzenlediği kurslarla 236 göçmen sendika temsilcisini yetiştirdiğini söyledi.

Sadece 3F sendikasına üye göçmenler aktif değil. Göçmenlerin üye olduğu ikinci büyük sendika FOA’da ve Dansk Metal İş sendikasında da göçmenler aktif olarak yeralmaya başladılar.

(Haber)

by
Exit mobile version